Międzynarodowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania

Festiwal pierwszą edycję rozpoczął w 2006 roku.

Głównym organizatorem festiwalu jest:
– Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „SKOWRONKI” z Brańska
– Stowarzyszenie Artystyczne „SKOWRONKI” z Brańska
– Marszałek Województwa Podlaskiego

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie
– Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku.

Współorganizatorzy:
– Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim
– Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach
– Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu
– Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
– Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem 

Główni Sponsorzy:
– Marszałek Województwa Podlaskiego

– Burmistrz Miasta Brańsk
– Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
– Wójt Gminy Boćki
– Burmistrz Miasta Ciechanowiec
– Burmistrz Miasta Szepietowo
– Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
– Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w  Wasilkowie 

Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców festiwalowych miast, jak i turystów oraz zespołów z kraju i zagranicy. Festiwalowe prezentacje są dostępne dla każdego. W ramach festiwalu oprócz prezentacji na scenach festiwalowych miast, organizowane są biesiady folkowe, barwne korowody oraz małe jarmarki sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego.

Celem festiwalu jest ocalenie od zapomnienia tradycji ludowych, poznanie folkloru innych narodów, innych krajów, promocja tradycji, folkloru i piękna Podlasia.

CELE IMPREZY:
– Podnoszenie kultury ludowej naszego regionu i kraju.
– Poznanie tańców, obrzędów i pieśni innych regionów, krajów.
– Prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych.
– Propagowanie kultury ludowej z różnych regionów Polski i różnych krajów Świata.
– Promocja kulturalna Miast Festiwalowych, regionu i województwa Podlaskiego.