Zespół Folklorystyczny „Klekociaki”

Historia Zespołu Folklorystycznego „Klekociaki”

Zespół Folklorystyczny KLEKOCIAKI działa od 1962 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach i reprezentuje folklor Podlasia. Założony został przez Genowefę Łucjan i Mikołaja Turkowicza. Początkowo był to zespół pieśniarzy ludowych, obecnie zaś składa się z grupy śpiewaczej, kapeli
i tancerzy. Charakterystyczna dla zespołu – od początku jego istnienia,
aż po dzień dzisiejszy – jest wielopokoleniowość. Również niezmienne pozostają główne atuty Klekociaków: żywiołowość i spontaniczność oraz dająca się odczuć podczas koncertów szczerość i prawdziwość artystycznej wypowiedzi, poparta rzetelnością wykonywanego rzemiosła. W swym repertuarze mają pieśni, tańce i obrzędy podlaskie (m. in. Konopielka – charakterystyczne dla regionu wielkanocne kolędowanie, Lany Poniedziałek, Podlaska Noc Świętojańska, Żniwa Dworskie – obrzęd dożynkowy, kolędy i pastorałki), a także suity podlaskie: „Wezmę ja kontusz”, „Na boćkowskich błoniach”, „Na podlasiu byłem”, jak również układy taneczne. Klekociaki jako zespół amatorski są laureatem wielu nagród i wyróżnień. Najcenniejsze to Nagroda Ministra Kultury i liczne trofea otrzymane od Związku Ochotniczej Straży Pożarnych RP, z którym jest związany od początku swego istnienia. Podczas swej wieloletniej działalności Klekociaki koncertowały również poza granicami Polski – na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, Macedonii, w Szwajcarii, Grecji a także reprezentowały Polskę na święcie Walonii w Belgii, na Europejskim Święcie Plonów w Dusseldorfie, w 2010 r. zespół reprezentował Województwo Podlaskie na targach „Czas Wolny 2010” w Bolzano we Włoszech, Expo 2015 – wystawa światowa w Mediolanie, Bośnia i Hercegowina 2017 r., Festa dei Popoli w Bassano del Frappa 2018 r., oraz Спатканне сяброў. Частка VIII w Mińsku 2019 r. Zespół Folklorystyczny „Klekociaki” uczestniczy w lokalnych patriotycznych oraz społecznych inicjatywach, rozpowszechnia kulturę i tradycję nie tylko miejscowości Boćki, ale całego Podlasia na arenie międzynarodowej.
W swojej wieloletniej działalności Zespół zrealizował wiele projektów mających na celu przybliżenie walorów kulturowych tradycji Podlasia oraz nie zamyka się tylko na działalność kulturalną, ale również jest inspiratorem wielu inicjatyw lokalnych, które służą dobru mieszkańców.  


Podlaski Dzień Kobiet – pełniących funkcje sołtysa