Aktualności

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu nadanego uchwałą Rady Gminy Boćki.  

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

– tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

– prowadzenie, dokumentowanie, tworzenie, udostępnianie i ochrona dóbr kultury,

– rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i sportowych społeczeństwa,

– organizowanie koncertów, imprez, konkursów, spotkań,

– prowadzenie zespołów i kół zainteresowań,

– promocja twórców i artystów regionu.             

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach posiada salę wielofunkcyjną, pomieszczenia biurowe i kuchenne, garaż oraz pomieszczenia Centrum Kulturalno-Turystycznego Gminy Boćki. W wyżej wymienionych obiektach prowadzona jest statutowa działalność, która w głównej mierze wyznaczana jest  potrzebami i zainteresowaniami mieszkańców Gminy, min.:

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach odbywały się cykliczne zajęcia.

– „Cztery pory roku” – spotkania z dziećmi.

Zajęcia z cyklu „Cztery pory roku” odbywają się co tydzień w każdy czwartek. Podczas tych spotkań, uczestnicy rozwijają swoje zdolności manualne poprzez zadania plastyczne. Uczą się nowych technik malarstwa, rysunku i grafiki. Mają także możliwość skorzystania z wyposażenia GOK-u, np.: grają na perkusji, śpiewają do mikrofonów, ćwiczą swoje umiejętności w grze w ping ponga oraz bilard.  Zajęcia są przede wszystkim okazją do spotkań towarzyskich.

– Próby Zespołu Folklorystycznego „Klekociaki”

Próby zespołu Klekociaki odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Podczas tych spotkań członkowie zespołu mają możliwość utrwalenia zdobytych umiejętności wokalno-tanecznych, przygotowując się tym samym do kolejnych występów.

– Próby Orkiestry Dętej OSP Boćki

Odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, najczęściej w soboty. W sezonie zimowym próby polegają głównie na zebraniu i przygotowywaniu repertuaru na sezon letni, w którym to odbywają się liczne przeglądy, konkursy oraz imprezy w których orkiestra bierze aktywny udział. Próby sezonu letniego opierają się już na ostatnich szlifach utworów przygotowywanych na przeglądy oraz ustaleniach organizacyjnych związanych z owymi wyjazdami.

W chwili obecnej Orkiestra Dęta OSP Boćki stale poszukuje osób z pasją i wizją.

– Spotkania Klubu Seniora – „Róże Jesieni”

Spotkania odbywają się w poniedziałki i środy. Celem spotkań jest aktywizacja społeczności „trzeciego wieku” oraz integracja między nimi podczas różnego rodzaju wieczorków oraz zajęć artystycznych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów.

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z :

– Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– Ochotniczą Strażą Pożarną w Boćkach,

– Instytutem Pamięci Narodowej,

– Instytutem Działalności Publicznej,

– KRUS,

– Civitas Chrystiana,

– WOAK oraz Ośrodkami Kultury z terenu województwa.