„Cyrk na Kółkach”

Warsztaty organizowane były w dwóch dniach (10 i 11 sierpnia 2020 r.) na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, młodzież mogła uczestniczyć bezpłatnie w następujących warsztatach:– malarskich,– cyrkowych,– ceramicznych,– rzeźby interaktywnej.Na zakończenie każdego dnia został zaprezentowany spektakl teatralny przez Wolny-Teatr pt. „NOE” i „Dziadek”.Dziękujemy dla Instytutu Teatru Przedmiotu, który zorganizował całe przedsięwzięcie „Cyrk na Kółkach”.

Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich

Gmina Boćki w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Boćkach realizuje operację pn. „Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich”. Celem operacji jest zachęcenie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw służących rozwojowi wsi, promocji życia na wsi a także promowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Podlasia w tym przekazywanie tradycji dzieciom i młodzieży poprzez udział w organizowanych w ramach […]