Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich

Gmina Boćki w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Boćkach realizuje operację pn. „Kulinarne szranki Kół Gospodyń Wiejskich”. Celem operacji jest zachęcenie mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw służących rozwojowi wsi, promocji życia na wsi a także promowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Podlasia w tym przekazywanie tradycji dzieciom i młodzieży poprzez udział w organizowanych w ramach projektu wydarzeniach w tym konkursach kulinarnych i warsztatach.

Grupę docelową konkursów kulinarnych stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich w tym Koła Gospodyń Wiejskich oraz grupy nieformalne z terenu Gminy Boćki. Uczestnikami warsztatów kulinarnych będą dzieci i młodzież z terenu Gminy Boćki.

W ramach operacji przewidziane są następujące działania:

1.Konkursy kulinarne:

  • Etap I tradycyjne danie mięsne – termin 04 września 2020 r. od godz., 15:00 (transmisja online)
  • Etap II tradycyjne dania z wykorzystaniem nabiału – termin 06 września 2020 r. od godz., 15:00 (transmisja online)
  • Etap III tradycyjne desery/ciasta – termin 11 września 2020 r. od godz., 15:00 (transmisja online)
  • Etap IV Konkurs finałowy – tradycyjny stół podlaski (danie główne, przystawki min. 2, deser) – termin 13 września 2020 r. od godz. .14:00 (plac za Urzędem Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki; formuła otwarta dla mieszkańców)

2.Warsztaty kulinarne z przygotowywania tradycyjnych potraw dla dzieci i młodzieży:

  • 4 warsztaty organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach, ul. Dubieńska 11, 17-111 Boćki, termin wrzesień 2020 r. (informacja terminie oraz zgłoszeniach na warsztaty zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Boćki oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach).

3. Druk i dystrybucja publikacji zawierającej przepisy na tradycyjne potrawy przygotowywane w ramach zorganizowanych konkursów kulinarnych.

Operacja ma na celu zwiększenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, zwyczajów i tradycji Podlasia, możliwości wykorzystania produktów regionalnych oraz pozyskanie nowych doświadczeń przez mieszkańców Gminy Boćki. Zrealizowane działania w tym konkursy i warsztaty kulinarne oraz wydana publikacja z tradycyjnymi przepisami przyczynią się do promocji dziedzictwa kulinarnego Podlasia. Efektem operacji będzie również zwiększenie współpracy międzypokoleniowej poprzez możliwość przekazania młodszym pokoleniom tradycji lokalnych społeczności przeprowadzonych warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dot. konkursów kulinarnych znajduje się poniżej. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 16.00 na adres e-mail: m.korniluk@gminabocki.pl bądź bezpośrednio do Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 85 731 96 10, e-mail: m.korniluk@gminabocki.pl.