Podlaski Dzień Kobiet – pełniących funkcje sołtysa

7 marca 2019 r.
ponad 350 kobiet – sołtysek z Województwa Podlaskiego i Zespół Folklorystyczny „Klekociaki” wzięli udział w wydarzeniu Podlaski Dzień Kobiet – pełniących funkcje sołtysa w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku przygotowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
Całą imprezę prowadziła Pani Urszula Arter wraz z Stanisławem Derehajło.
Moc życzeń złożył również Zenon Martyniuk.

Autor nieznany
Autor nieznany
Autor nieznany
Autor nieznany