Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka
Składamy wszystkim Strażakom najserdeczniejsze życzenia.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego,
Niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują
To działania wpisane w codzienną strażacką służbę.
Życzymy, aby ta trudna służba była dla Was
Źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy!

 NIECH ŚW. FLORIAN MA WAS
W SWOJEJ OPIECE!