„Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi”

Projekt sfinansowany jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany we współpracy, Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, Stowarzyszenia KLEKOCIAKI, Centrum Kultury Gminy Kolno, a także Wyższą Szkołę Agrobiznesu.

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników wyjazdu z możliwościami związanymi z zakładaniem plantacji tlenowców. Wymiana informacji i zaobserwowanie dobrych praktyk poprzez spotkania z przedstawicielami już istniejących plantacji tlenowców pomoże w realizacji zakładanego celu.

1. Termin wyjazdu studyjnego: 10 – 12 czerwca 2019 roku.

2. Organizator wyjazdu – Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), noclegi oraz ubezpieczenie. Organizator nie wypłaca diet tzw. kieszonkowego.

3. Obligatoryjne punkty programu wyjazdu:

•    spotkanie z przedstawicielami istniejącej plantacji tlenowców (Wrocław);

4. Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu. W wyjeździe będą mogli wziąć udział:

•    chętne osoby które poprzez pracowników gmin wyraziły chęć założenia upraw tlenowców.

5. Uczestników mogą zgłaszać wyłącznie gminy z terenu Województwa Podlaskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

6. W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:

•    kolejność zgłoszeń

W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do wyjazdu na mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu, uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach (wówczas decyduje data wpływu do biura GOK, a nie data nadania) lub na e-mail (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w operacji)  gokbocki@gminabocki.pl.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie parterów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.