„Złota Zgłoska”

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach organizuje Konkurs recytatorski z okazji Dnia Nauczyciela „Złota Zgłoska”, w którym może wziąć udział młodzież z terenu Gminy Boćki.

„Złota Zgłoska” jest konkursem o zasięgu gminnym, adresowanym do uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach:
1) Przedszkole,
2) Klasy 0 – III,
3) Klasy IV – VIII.

Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową/telefonem zgodnie ze zgłoszonym repertuarem oraz przesłanie drogą elektroniczną prezentacji wraz z podpisanymi stosownymi zgodami na adres wskazany poniżej do 1 października 2020 r. W prezentacji należy użyć wierszy o tematyce związanej z nauczycielami. Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach domowych, bez udziału osób trzecich (pozostając w izolacji ze względu na obecną pandemię). Rejestracja powinna być wykonana telefonem komórkowym w pozycji pionowej, z odległości 2-3 m – powinna być ujęta cała postać recytatora na neutralnym tle, bez użycia dodatkowych mikrofonów. Plik powinien być w jakości HD (nie wyższej). Nie powinien być montowany i udoskonalany po nagraniu. Czas nagrania nie powinien przekraczać 5 min. Kompletne zgłoszenie (zarejestrowaną prezentację oraz stosowne zgody w postaci skanu lub zdjęcia) należy przesłać Organizatorowi drogą elektroniczną poprzez We Transfer www.wetransfer.com na adres: p.ryzyk@gokbocki.pl.

Instrukcja wysyłania prezentacji:
W polu „Your email (twój email)” należy wpisać adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.
W polu „Message (wiadomość)” należy podać imię i nazwisko uczestnika.

KOMPLETNE ZGŁOSZENIE należy przesłać Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2020 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku problemów należy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, tel.: 85 731 30 43 lub napisać e-mail na adres: p.ryzyk@gokbocki.pl

Oceny prezentacji zostaną dokonane przez społeczność na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/GminnyOsrodekKulturywBockach/notifications/), za pomocą polubień od 2 października 2020 r. do 13 października 2020 r. Miejsca I, II i III w każdej kategorii zostaje przyznane na podstawie ilości zdobytych polubień prezentacji, wyłącznie opublikowanej na stronie Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach. Organizator pośród wszystkich prezentacji ma prawo wyłonić pracę „Wyróżnienie Organizatora”, niezależnie od polubieni na Facebook, którego dokona Jury złożone z trzech pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach.
Wyniki Konkursu recytatorskiego z okazji Dnia Nauczyciela „Złota Zgłoska” zostaną oficjalnie opublikowane 14 października 2020 r. na portalu społecznościowym Facebook.

Pliki do pobrania: