Gawędy podlaskie: Jak Sapiehowie Boćki założyli…

Drodzy mieszkańcy Gminy Boćki, zapraszamy do obejrzenia ciekawego projektu na temat naszych Bociek. Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej serdecznie zaprasza do obejrzenia zapisu spotkania z Panem Przemysławem Czyżewskim. Nasz rozmówca przywołuje wybrane karty z historii Bociek, w tym: o genezie założenia miejscowości przez ród Sapiehów, o znajdujących się na jej terenie zabytkach oraz o losach unii brzeskiej na tych terenach. W filmie wykorzystano materiały archiwalne pochodzące z publikacji: Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów na tle staropolskich galerii portretowych. Maria Kałamajska-Saeed. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006;Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom XII Zeszyt 4. Marcin Zgliński. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019 Spotkanie zrealizowano w ramach projektu Podlaska Akademia Edukacji Społecznej dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20.
Projekt zaszczycili Patronatem Honorowym:
Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski
Marszałek Województwa Podlaskiego – Pan Artur Kosicki
Podlaski Instytut Kultury.