NOC STRACHU

27 Marca od godziny 20:00 zapraszamy na ” Noc Strachu” czyli nocny seans filmowy z horrorami. Ze względu na epidemię Covid19 ilość miejsc jest bardzo ograniczona, dlatego też decyduje kolejność zgłoszeń w wiadomościach prywatnych na naszym Facebook oraz zgłoszenia telefoniczne (85-731-30-43). Wstęp na seanse mają osoby powyżej 16 roku życia (przynosząc załączoną poniżej zgodę opiekuna prawnego).