Noc Kupały w Narewce

7 lipca 2019 r. Zespół Folklorystyczny „Klekociaki” z Bociek wystąpił podczas Nocy Kupały w Narewce, gdzie zaprezentował się z miksem tańców i pieśni Podlaskich.

Zdjęcia AM