Dzień Strażaka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzymy Dużo Zdrowia! Tradycyjnie Tyle samo powrotów, co wyjazdów! Zapraszamy do obejrzenia filmiku z okazji Dnia Strażaka i wzięcia udziała w konkursie.

REGULAMIN
Konkursu z okazji Dnia Strażaka

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach
ul. Dubieńska 11, 17-111 Boćki, tel.: 85-731-30-43

I. Cele konkursu:
1. Konkurs z okazji Dnia Strażaka ma na celu zainteresowanie mieszkańców Gminy Boćki działalnością straży pożarnej.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Boćki.  
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie karty z odpowiedziami na pytania wraz z Imieniem
i Nazwiskiem do 6 maja 2021 r. do godz. 23.oo na adres e-mail gok@gokbocki.pl

III. Losowanie nagród:
1. Nagrody zostaną rozlosowane z pośród poprawnie zgłoszonych kart. Do losowania zostaną dopuszczone karty z wszystkimi poprawnymi odpowiedziami na zadane pytania.
2. Nagrody powinny być odebrane przez wylosowane osoby w siedzibie Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach ul. Dubieńska 11, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych:
– Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach, ul. Dubieńska 11, 17-111 Boćki. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem telefonu: (85) 731 30 43 lub (85)731 96 14.
– W celu uzyskania informacji dotyczących danych osobowych, przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Walentym Koryckim za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod@gminabocki.pl
– Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach.
– W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
– W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
– Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
– Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
– Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
– Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.